เอื้องฟ้ามุ่ย(Vanda Coerulea) กล้วยไม้ป่าจากภาคเหนือของประเทศไทย

เอื้องฟ้ามุ่ย(Vanda Coerulea) 

ขอประเดิมด้วยโพสแรก นี่เลยครับ เอื้องฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในอัญมณีแห่งพงไพรในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเด่นของดอกกล้วไม้ฟ้ามุ่ยคือจะมีสีฟ้าบลู เรียกได้ว่าเป็นกล้วยไม้ชนะเดียวเลยที่มีสีน้ำเงิน แต่แท้จริงแล้วกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยสีดอกมีหลากหลายมากตั้งแต่สีม่วงอ่อนออกซีดๆ ม่วงเข้ม ม่วงฟ้า ม่วงน้ำเงิน จนกระทั่งสีดอกที่มีการกลายสีของดอกเช่น สีขาว เราจะเรียกว่าฟ้ามุ่ยเผือ และสีชมพูเราจะเรียกว่าฟ้ามุ่ยชมพู ส่วนดอกของกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยนั้นนอกจากสีฟ้าสะหลัวๆแล้วยังมีจุดเด่นที่ลายสมุกภายในดอก ลายสมุกนั้นคือลายตาขาย มีคนกล่าวว่ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบางต้นมีดอกหอมซึ่งผู้เขียนยังไม่เคยพบเจอมากว่าแต่ขอเล่าให้ฟังว่ามีจริง

ฟ้ามุ่ยปรับปรุงพันธุ์

เดิมทีฟ้ามุ่ยที่มีต้นกำเนิดจากป่า โดยที่คนได้เก็บจากป่ามาเลี้ยงไว้ชมตามบ้านเรือน ต่อมาได้มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่มีลักษณะเด่นมาผสมพันธุ์กัน ทำให้ได้กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยแท้ๆรุ่นลูกที่มีลักษณะเด่น โดยผู้เขียนจะขอนำเสนอกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยพันธุ์แท้ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วมาให้ชมดังไม้รูปที่ 1 -3

รูปที่ 1 น่าจะเป็นฟ้ามุ่ยที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์แล้วจาก คุณสันติ เชียงใหม่

กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย คุณสันติ มีลักษณะเด่นที่ฟอร์มดอก ซึ่งเป็นทรงกลมดูแล้วน่ารักดี เรียกได้ว่ากลีบดอกแต่ละกลีบมีความกลมมนอย่างเอกลักษณ์ 

ฟ้ามุ่ยต้นโตเกียวโดม

รูปที่ 2 เป็นฟ้ามุ่ยบลู ต้นโตเกียวโดม ชุดไม้ปั่นตา ไม้พัฒนาโดยเสธวิสูตร ได้รับรางวัลเกียรตินิยม AM งานโตเกียว

ฟ้ามุ่ยต้นโตเกียวโดมเป็นไม้ที่พัฒนาโดยคุณเสธวิสูตร ซึ่งท่านเป็นอัยการและเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ กล้วยไม้เบอร์นี้มีความพิเศษที่สีของดอกจะออกสีน้ำเงินมากกว่าใครเพื่อน กลีบดอกออกทรงกลมแต่ภาพรวมของทรงดอกไม่ได้กลมเท่าไม้ของคุณสันติ ไม้เบอร์นี้ได้รับรางวัลเกียรตินิยม am จากงานโตเกียวด้วย

รูปที่ 3 เป็นฟ้ามุ่ยจากลุงดำรงค์

ฟ้ามุ่ยลุงดำรงค์เป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นของฟอร์มดอก ซึ่งจะออกเป็นทรงกลม สีของดอกก็ออกเป็นสีฟ้าน้ำเงิน ส่วนลักษณะเด่นอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ในไม้เบอร์นี้คือ จำนวนดอกต่อช่อที่มีจำนวนมาก

ฟ้ามุ่ยลุงลุงดำรงค์

รูปที่ 4 เป็นฟ้ามุ่ยป่า สวยงามตามธรรมชาติ

ส่วนภาพที่ 4 เป็นกล้วยไม้ป่าที่เกิดในธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้เสี่ยงดวงที่ดอกอาจจะสวยหรือไม่สวยก็ได้