สารกำจัดโรคกล้วยไม้

โรคปื้นเหลือง

อาการของโรค ด้านหน้าใบเป็นจุดกลมสีเหลือง ต่อมาแผลขยายใหญ่เป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบ พลิกดูด้านใต้หลังใบพบกลุ่มผงสีดำของเชื้อราคล้ายขี้ดินสอ

การติดเชื้อ ระยะนี้จะมีแดดออกสลับกับมีฝนตก และมีลมกระโชกแรง

รูปตัวอย่าง

การรักษา

พ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

หรือสารโพรพิเนบ 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นทุก 5-7 วัน โดยไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเกิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค และควรพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะด้านหลังใบที่มีกลุ่มผงสีดำของเชื้อรา