โรคใบจุดเหลือง แวนด้า

ลักษณะที่พบ รอบโรคเป็นจุดสีเหลืองรูปกระสวย ขึ้นตามกาบใบจำนวนมาก พบได้ตลอดปี

วิธีรักษา

1.ฟังกูราน

ใช้ให้น้อยที่สุดเพราะจะทำให้ คลอโรฟิล ตายได้

ใช้หน้าฝน

2.เคอร์เซท

พ่นทุกอาทิตย์

3.แมนเซทดี

พ่นทุกอาทิตย์