ทุเรียนชอบอากาศแบบไหน

ทุเรียน (Durian) เป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั่วไปแล้ว ทุเรียนต้องการสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะดังนี้: อุณหภูมิ: ทุเรียนชอบอุณหภูมิที่อบอุ่น โดยอยู่ในช่วง 24-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส ความชื้น: ทุเรียนต้องการความชื้นในอากาศสูง โดยปกติจะอยู่ในช่วง 75-90% ความชื้นที่เหมาะสมช่วยในการเจริญเติบโตและการออกดอก ปริมาณน้ำฝน: ทุเรียนต้องการปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,500-2,500 มิลลิเมตร โดยเฉพาะในช่วงการออกดอกและการเจริญเติบโตของผล การมีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ดิน: ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียนควรเป็นดินที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.0-6.5 แสงแดด: ทุเรียนต้องการแสงแดดเต็มวัน แต่ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดที่แรงเกินไปในช่วงบ่าย ซึ่งอาจทำให้ต้นทุเรียนได้รับความร้อนมากเกินไป สรุปแล้ว ทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเขตร้อนที่มีความชื้นสูง มีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอและมีอุณหภูมิอบอุ่นตลอดปี ดังนั้นพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียน